ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු !!

Article by : -

ඔන්න අපි අද ඔයාලටගොඩාක් වැදගත් දෙයක් දෙනවා....ඒ තමා ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන අපේ යාලුවන්ට උපකාරක English Video Tutorials ටිකක් දෙනවා... 

අපි මේ Videos එකින් එක ඔයාලට දෙනවා. ඒ නිසා අපි දාන Video අද්‍යනය කරලා අපිට කියන්න... ඊට පස්සේ අපි තවත් Video Lessons දෙනවා...

මේ English Video Tutorials ටික හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ කව්රුත් දන්න සක්විති රණසිංහ මහත්මයා විසින්... !! මෙතුමා ගැන කව්රු මොනවා කිව්වත් මෙතුමාගේ English දැනුම ඉතාමත් ඉහලයි... !! ඉතින් මිනිහෙක් ගෙන් දෙයක් ගන්න තියෙනවානම් ඒ දේ ගන්න ඕනෙනේ....

එහෙනම් මෙන්න පාඩම් ටික.. ඔයාලත් බලලා හොදට Study කරන්න... අපි තවත් පාඩම් දානවා..English Lesson 1 English Lesson 2 


English Lesson 3

English Lesson 4


English Lesson 5


English Lesson 6


English Lesson 7


English Lesson 8


English Lesson 9


English Lesson 10


English Lesson 11


English Lesson 12


English Lesson 13


English Lesson 14


English Lesson 15


ඉස්සරහට තවත් පාඩම් මාලා දානවා.. රැදී සිටින්න අපි එක්ක...


0 comments "ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු !!", Add New Comment

Post a Comment